"Moeten bomen gesnoeid worden?"  is een vraag die me vaak gesteld wordt.

"Methuselah", is dan meestal mijn antwoord.

Methuwadde?

Methuselah is de naam van de oudste, nog steeds levende gekende boom ter wereld. Geschat op 5062 lentes jong, geworteld in de White Mountains in California, en nooit werd hij gesnoeid... 

 

"Is mijn boom nog veilig? En wat kan er aan gedaan worden om mijn boom zo veilig mogelijk te houden?"

Dat zijn vragen waar ik, door mijn opleiding en ervaring als boomverzorger, wel een antwoord op kan geven.

 

Bomen in tuinen bieden een meerwaarde. De plaats waar de boom staat is bepalend voor de gezondheid en veiligheid van de boom.

Als boomverzorger heb ik steeds oog voor de relatie tussen de boom en z'n standplaats en probeer ik deze zo optimaal mogelijk te houden. Zo ontstaat er een omgeving waar mens (en dier) ten volle van kunnen genieten.

Dit met respect voor- en kennis van de groeiwijze van bomen.

 


snoeien

 • Toepassen van correcte snoeiwijze (kroonreductie, uitlichten, knotten, verwijderen dood hout). Dit wordt uitgevoerd  ahv de meest veilige (klim)technieken zonder schade aan omliggende gebouwen, struiken…
 • Kroonverankering (dmv statische of dynamische lijnen) voorkomt het uitbreken van zware, slecht aangehechte gesteltakken
 • Snoeiafval wordt zoveel mogelijk verwerkt in directe omgeving van de boom (versnipperen takken, takkenwal of andere creatieve oplossingen).
 • Het verwijderen en afvoeren van snoeiafval  zijn ook mogelijkheden.

 

groeiplaatsverbetering

 • Er moeten voldoende vocht, zuurstof en voedingselementen aanwezig zijn in de grond om een boom in goede conditie te houden. Ook moet er voldoende bodemleven (wormen, larven, bacterieen en schimmels...) zijn. Dit bodemleven zorgt ervoor dat gevallen bladeren omgezet worden in humus, wat dan weer voeding is voor de boom.
 • Met eenvoudige maatregelen kunnen goede resultaten gehaald worden: aanbrengen van uitgerijpte compost, verwijderen van graszoden onder de kroonspiegel, snipperlaag aanbrengen, organische meststoffen, EM... 

vellen

 • Indien de standplaats en/of de conditie van de boom van die aard zijn dat de veiligheid niet kan gegarandeerd  worden, kan gekozen worden om de boom te vellen.
 • Wanneer de boom niet in 1 keer  geveld kan worden, wordt hij 'gedemonteerd'. De boom wordt dan al klimmend of met behulp van een hoogtewerker in stukken afgebroken. 
 • Het hout/stamhout wordt zo veel mogelijk ter plaatse verwerkt. Bomen kunnen ter plaatse verzaagd worden tot planken of balken. Dit kan dan bv verwerkt worden  in een zitbank voor in de tuin, een (boom)speelhut, schommel… 
 • Verzagen en splijten tot brandhout of alles afvoeren zijn tenslotte ook mogelijkheden.

mobiele zagerij

 • Het bos is een prachtige duurzame ecologische kringloop. Afval bestaat er niet: vallende bladeren, takken en afstervende planten worden er door het bodemleven omgezet in hummus, die dan weer als voedsel dient voor planten en bomen. Het zou dan ook zonde zijn om het hout van gevelde bomen geen nieuw leven te geven.
 • Met een alaskan sawmill kunnen boomstammen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen, verzaagd worden in planken en balken volgens gewenste dikte en lengte. Dit voor stammen  tot een diameter van 90 cm.

 

aanplant en onderhoud

 • Aanplanten van (fruit)bomen. 
 • planten en scheren van (gemengde) hagen en struiken.
 • Ik kies zo veel mogelijk voor streekeigen groen die lokaal gekweekt wordt. Deze planten zijn het beste aangepast aan bodem en klimaat en zijn meer ziekteresistent.