22 jaar geleden zette ik, na het volgen van een pedagogische opleiding, mijn eerste stappen als begeleider binnen de sociale sector.  Wat volgde waren boeiende jaren vol interessante ontmoetingen. 

Op zoek naar een evenwicht  tussen  het sociale en  het werken in de natuur, zette ik de stap naar de sociale economie, eerst als begeleider in groenzorg, later als verantwoordelijke van een groendienst.

De aantrekkingskracht en invloed die de natuur op mij heeft zijn steeds groter gaan worden in mijn leven.  Hierbij zijn vnl bomen een centrale rol gaan spelen. Een complex levend organisme die honderden (en zelfs duizenden) jaren oud kan worden en een centrale rol speelt in de  vele ecosystemen om ons heen. Ecosystemen waar wij als mens ook toe behoren, maar door de dagelijkse ratrace steeds verder vanaf komen te staan.

 

 

Doorheen verscheidene opleidingen (boomverzorging, thuis in de wildernis…), workshops, meerdaagse trektochten…ervaarde ik de kracht van vertragen en deel te zijn van de natuur. Een gevoel van thuis komen.

 

Ik ben zeer dankbaar dat ik de mogelijkheden heb gekregen en heb benut om mijn kennis en ervaring  steeds verder uit te breiden. Het is mijn overtuiging dat het bewust beleven van natuur voor iedereen een meerwaarde kan zijn in een zoektocht naar persoonlijke groei, rust, verbondenheid met zichzelf en met anderen, kracht en zelfvertrouwen geeft.

 

Het is mijn intentie om , gedreven door  passie, gesteund door mijn pedagogische opleiding en kennis van natuur,  omgevingen te creëren en/of belevingen aan te bieden.

Omgevingen waarbij iedereen op een veilige en respectvolle manier kan genieten van bomen.

Belevingen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om vanuit vertrouwen en kracht  natuur te ervaren.